torsdag 3. september 2009

Første innlegg hrmf...

Se det ja.... Nils som blogger... og jeg som har sagt at det er litt teit med alle som legger ut så mye om seg selv på nettet da.

Og ikke er jeg bedre selv... hrmf..... nei får prøve å bruke dette som et enkelt og raskt sted å laste opp bilder og enkle meldinger på.

Enten det eller droppe mitt liv ellers og starte et nytt interaktivt liv her på bloggen som ingen andre enn meg selv leser (og kanskje du stakkars lille sjel som har blitt lurt inn hit).

Skal vi se.... hva er egentlig blogg (blog på engelsk)?

Blogg
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En blogg (av engelsk blog, en kortform av web log, av web, «vev» og log, «logg»), på norsk også vevlogg, er en oppdatert internettside hvor én eller flere forfattere ytrer synspunkter og forteller omverdenen om det som skjer. Innleggene dateres som oftest i omvendt kronologisk rekkefølge, der det siste innlegget automatisk legges øverst på bloggens forside. Forsiden inneholder et bestemt antall poster, og de overskytende postene legges automatisk i et arkiv.
Noen weblogger er rene dagbøker for bloggskribenten. Andre kan være vinklet mot et bestemt tema, en profesjon eller en blogg kan ha et kunstnerisk uttrykk. Blogger gjør også ofte utstrakt bruk av pekere til andre nettsteder og ikke minst til andre weblogger.
Navnet er et teleskopord og er originalt Web-logg.
De fleste blogger publiseres med egne bloggverktøy, som er vevpubliseringsverktøy spesiallaget for denne publiseringsformen. Noen er kombinerte publiseringsverktøy og vertstjenester, andre krever at du selv installerer programvaren på egen serverplass. Mange blogger tilbyr også oppdatering via mobiltelefon, noen av disse tjenestene er gebyrbelagte, mens andre har tatt i bruk epost-til-blogg teknologi.
Mange weblogger tar opp teknologispørsmål, men det finnes både strikkeblogger, forfatterblogger, matblogger, jussblogger og politiske blogger. I etterkant av 11. september 2001 vokste warblogs fram som en egen bloggsjanger i USA, som også har fått eksponenter i andre land, inkludert Norge. Blogger gjorde seg også markerte i forbindelse med det amerikanske presidentvalget i 2004, der det etter hvert dukket opp egne weblogger for alle kandidatene, om enn sjelden skrevet av kandidaten selv.
//

Videologger
En avart av vevloggen, som tradisjonelt har inneholdt tekst og bilder, er videologgen (Vlog, eng.forkortelse). Definisjonen av videologgen er omstridt.

Fotoblogger
En fotoblogg er strukturert som andre blogger, men i stedet for en rekke tekster presenterer fotoblogger fotografier. Bildene kan lestes opp fra en datamaskin eller sendes til bloggen per e-post, eller sendes direkte fra en mobiltelefon. Ofte bruker man dedikerte fotonettsted i samspill med en fotoblogg. Fotografiene lagres da på dette nettstedet og postes deretter til bloggen via et API.

Bildeblogger
En blogg som hovedsakelig består av bilder for å illustrere et hendelsesforløp, en reise eller bare en oppsummering av dagen. Det kan være bilde som er tatt eller tegnet. Det brukes vanligvis å bli lagt til litt tekst. De to største nettstedene innen bildeblogger er Fotolog og Flickr.

Pedagogisk bruk av blogger
En blogg kan være individuell, satt opp for en avgrenset gruppe eller for en hel klasse. Denne publiseringsformen kan enkelt tilpasses individuelle behov. De ulike bloggløsningene har alle enkel publisering og kommentering som fellesnevner, noe som bidrar til å senke terskelen for aktivitet. Det at bloggene publiseres på webben fører dessuten til en bevissthet om at man skriver for en mottakergruppe, noe som er et viktig skille mellom blogger og papirbaserte dag- eller prosjektloggbøker.
De aller fleste systemene for publisering av weblogger har integrerte verktøy for tilbakemelding, automatisk arkivering, enkel kategorisering, samt effektive metoder for å knytte innhold fra ulike logger til hverandre. Dette gjør weblogger velegnet for å presentere og diskutere faglig innhold gjennom semesteret. Samtidig legger det grunnlag for en åpen informasjonsutveksling der en gruppe på en enkel måte kan skape et kunnskapsnettverk med tette bånd innad, samt forgreninger utad der de enkelte deltakerne finner dette hensiktsmessig.
Blogger forutsetter aktive brukere i produsentrollen, og er normalt knyttet til én eller et lite antall personer som legger inn poster på en nettside. Mye tyder derfor på at disse kommunikasjonsløsningene kan være godt egnet for differensierte opplegg, der deltakerne kan delta på ulike nivå, men samtidig ha innsyn i hva andre holder på med.
Blogger kan benyttes i kombinasjon med en wiki, og tilbyr da en fleksibilitet som er godt tilpasset nettbaserte læringsressurser. Ulike deler kan enkelt knyttes sammen ved hjelp av hyperlenker der nye noder og lenker mellom nodene føyes til gjennom en kollektiv prosess. Dette gir også interessante muligheter for utvelgelse: En artikkel med interessant innhold blir raskt lenket til, noe som er et konkret uttrykk for innholdets aktualitet og/eller betydning innenfor et fellesskap.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar